Integritetspolicy för Nutello House

Denna Integritetspolicy beskriver hur Nutello House samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, vårt kafé eller när du interagerar med oss på andra sätt. Vi värnar om din integritet och arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in följande personuppgifter om dig när du besöker vårt kafé, vår webbplats eller när du interagerar med oss:

Namn och kontaktinformation, inklusive telefonnummer och e-postadress.

Betalningsinformation, om du genomför en transaktion hos oss.

Information om ditt besök, inklusive tid och datum.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:

För att hantera din beställning och leverera våra tjänster.

För att kontakta dig angående din beställning eller för att svara på dina förfrågningar.

För att administrera och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

För att skicka marknadsföringskommunikation om våra produkter och evenemang, om du har samtyckt till det.

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att fullgöra en transaktion eller för att uppfylla lagliga skyldigheter.

4. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller skadlig användning.

5. Åtkomst och rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att korrigera eventuella felaktiga uppgifter. Du har också rätt att återkalla eventuella samtycken du har gett för marknadsföring. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

6. Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

7. Kontakta oss

Om du har frågor om vår Integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Nutello House
E-post: info@nutellohouse.se


Tack för att du valde Nutello House. Vi uppskattar ditt förtroende och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.